Το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε λέγεται, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

  • Τι είναι Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας;

Ως Π.Φ.Υ ορίζεται το γενικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, που εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλου του πληθυσμού. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, αποκατάσταση και ενδυνάμωση της υγείας όλων των πολιτών, με την παροχή πιστοποιημένων ιατρικών και παραϊατρικών  υπηρεσιών. Στόχος η προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιλαμβάνει:

  • τις ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες που έχουν ως σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση βλαβών της υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία σε νοσοκομείο
  • τη φροντίδα και παρακολούθηση των ασθενών μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο
  • τις υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και φροντίδας στο σπίτι
  • τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,
  • την παροχή υπηρεσιών προληπτικής
  • την παροχή υπηρεσιών σχολικής υγείας, την ενημέρωση σε θέματα κοινωνικού προγραμματισμού και κοινωνικής φροντίδας
  • καθώς και κάθε άλλη δράση που συνδέεται με μέτρα πρόληψης στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής για τη Δημόσια Υγεία

 

Η Π.Φ.Υ εστιάζει αρχικά στην πρόληψη και έπειτα στην αντιμετώπιση των παθολογικών  καταστάσεων σε αρχικό επίπεδο, ούτως ώστε να μην χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη.

Στους ηλικιωμένους δεν είναι επιθυμητή η νοσοκομειακή περίθαλψη  όταν αυτή δεν είναι απαραίτητη. Το μεγάλο  μικροβιακό φορτίο του νοσοκομείου σε συνδυασμό με το χαμηλό ανοσοποιητικό των ασθενών της τρίτης ηλικίας τις περισσότερες φορές υποτροπιάζουν τους ασθενείς με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ίασή τους.

Τέλος σκοπός της Π.Φ.Υ είναι η σωστή καθοδήγηση σχετικά με την πορεία της νόσου. Ο ασθενής αναλόγως με τα συμπτώματα που παρουσιάζει καθοδηγείται προς τη σωστή κατεύθυνση χωρίς να χάνει πολύτιμο χρόνο σε ειδικότητες που δε θα τον βοηθήσουν στον πρόβλημα του επί της ουσίας. Έτσι επιτυγχάνεται η ταχύτερη ανάρρωση χωρίς επιπλοκές και καθυστερήσεις.

Η νοσηλευτική ομάδα ΦροντίΖΩ αντιμετωπίζει τον κάθε ασθενή εξατομικευμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει, ούτως ώστε να έχει την ταχύτερη αποκατάσταση χωρίς επιπλοκές.  Στα περιστατικά που χρήζουν νοσηλεία ακολουθούνται πάντα οι οδηγίες του θεράποντα ιατρού.

Στόχος μας, να προαχθεί η Π.Φ.Υ στον τόπο μας.

 

Φροντίζουμε για σας,

φροντίζουμε εσάς…

2020-10-27T10:37:24+02:00