Στη διάθεσή σας δυο πελματογράφοι (στατικός – δυναμικός & μορφολογίας) !

Πελματογράφημα

Το πελματογράφημα είναι μια εξέταση, μέσω της οποίας συλλέγουμε πληροφορίες για την ανατομική μορφολογία του πέλματος (πλατυποδία, κοιλοποδία, ραιβοποδία κ.α.), καθώς και για τις δυνάμεις που ασκούνται στα πέλματα κατά την διάρκεια της βάδισης ή στήριξης.

Χρησιμοποιούνται συσκευές (πελματογράφοι) εξοπλισμένες με μεγάλο αριθμό αισθητήρων πίεσης, ικανών να καταγράφουν τις πιέσεις που ασκούνται σε κάθε σημείο του πέλματος, όταν αυτό βρίσκεται σε επαφή με την επιφάνεια των πελματογράφων για ακριβή αναπαραγωγή της μορφολογίας του πέλματος.

Πελματογράφημα – Ο Δρόμος για την Θεραπεία.

Διαθέτουμε δύο πελματογράφους ώστε να έχουμε τα πληρέστερα δεδομένα μορφολογίας του πέλματος του ασθενή καθώς και των πιέσεων που ασκούνται από αυτό.

Γιατί θα πρέπει κάποιος να κάνει πελματογράφημα;

Το πελματογράφημα είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις που υπάρχει ασυμμετρία στις δυνάμεις που ασκούνται πάνω στον σκελετό κατά την διάρκεια της βάδισης ή στήριξης. Αποτέλεσμα αυτής της ασυμμετρίας είναι η μηχανική επιβάρυνση του σκελετού και των κατασκευών που τον στηρίζουν, προκαλώντας τελικά αλλαγές στη διάταξή του.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 2467 506191 και κάντε κι εσείς ένα πελματογράφημα!

Διαδικασία πελματογραφίας
1) Εξέταση με Πελματογράφο Πίεσης

Πελματογράφος πίεσης (Στατικός, Δυναμικός)
Πελματογράφος πίεσης
(Στατικός – Δυναμικός) PRESTO-SCAN της εταιρία TEKSCAN.

Πελματογράφος Πίεσης (Στατικός – Δυναμικός) PRESTO-SCAN της εταιρία TEKSCAN.

Επεξεργάζεται την κατανομή της πίεσης που ασκείται στα κάτω άκρα και αναλύει τη σταθερότητα του εξεταζόμενου στην ορθή θέση (Στατική Μέτρηση).

Αναλύει τις φορτίσεις , την πίεση που ασκείται κατά τη βάδιση σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό των πελμάτων (Δυναμική Μέτρηση).

Ο εξεταζόμενος βαδίζει πάνω στην ειδική πλατφόρμα του πελματογράφου και ο υπολογιστής καταγράφει τ’ αποτελέσματα της κατανομής των πιέσεων που ασκούνται.

2) Εξέταση με πελματογράφο μορφολογίας Amfit.

Η Amfit είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ορθωτικών στην Αμερική.

Ο μορφολογικός της πελματογράφος με ακίδες δεν καταγράφει απλά την μορφολογία του πέλματος (για παράδειγμα το να πάρουμε την μορφολογία ενός ποδιού με πλατυποδία με ένα κουτί αφρού δεν είναι και πολύ χρήσιμο ) αλλά δίνει την δυνατότητα στον θεραπευτή να παρέμβει μηχανικά στο πόδι του ασθενή για να δημιουργήσει το κατάλληλο πέλμα.

Πελματογράφος μορφολογίας Amfit
Πελματογράφος μορφολογίας
Amfit
Είναι το μοναδικό σύστημα (κατοχυρωμένο με πατέντες πριν από το 1980) το οποίο μετρά και διαμορφώνει μηχανικά την 3η διάσταση (π.χ. ύψος καμάρας ) κάτι το οποίο δεν μετρά ο πελματογράφος πίεσης.

Τα 3-D μορφολογικά δεδομένα της μέτρησης είναι αυτά που θα δημιουργήσουν το πέλμα χρησιμοποιώντας μία φρέζα.

Αυτό που μετρήσατε και διαμορφώσατε θα κατασκευαστεί με ακρίβεια 0.1mm.

Το σύστημα δεν στηρίζεται σε νόρμες δεδομένων αλλά μετρά το κάθε πόδι ξεχωριστά κάθε φορά διαβάζοντας απευθείας την μορφολογία που έχει το πέλμα.

Ταυτόχρονα το λογισμικό του συστήματος δίνει απεριόριστες δυνατότητες στον θεραπευτή για να ενσωματώσει όλες τις αλλαγές που επιθυμεί ο ίδιος.

Τα υλικά κατασκευής είναι κορυφαίας ποιότητας E.V.A. (Ethylene Vinyl Acetate), Πολυμερές Αιθυλενίου & Οξικού Βινυλίου υλικό που προσφέρει μέγιστη ανταπόκριση στην κίνηση και υψηλή απορρόφηση των κραδασμών) πιστοποιημένα από την Amfit, ενώ το τελικό προϊόν έχει πιστοποίηση CE.

Το κόστος της μέτρησης ανέρχεται στα 25 ευρω ενώ στην περίπτωση που σας συστηθεί κάποιο ορθωτικό πέλμα το κόστος ξεκινάει από τα 30 ευρώ και φτάνει εως και τα 50 αναλόγως με το πρόβλημα του πέλματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Αποκλειστικός συνεργάτης για το νομό Καστοριάς
ΦροντίΖΩ
Υπηρεσίες υγείας
www.frodizw.gr
6959224111 – 2467 506191

2018-04-30T17:49:56+02:00