Νοσηλευτικό καθηκοντολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3868/2010

2019-10-11T16:02:52+00:00

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 79 19 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γ4α/Γ.Π. 3567 Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – τριών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου

Νοσηλευτικό καθηκοντολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3868/2010 2019-10-11T16:02:52+00:00

Αυτο-εξέταση μαστού. Το πρώτο βήμα της «πρόληψης».

2019-10-08T08:51:20+00:00

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος του γυναικείου πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου. Όσο νωρίτερα διαγνωστεί ένας καρκίνος του μαστού, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για επιτυχημένη θεραπεία. Στην ηλικία μεταξύ

Αυτο-εξέταση μαστού. Το πρώτο βήμα της «πρόληψης». 2019-10-08T08:51:20+00:00