Καρδιά… Ένα όργανο με αξιοθαύμαστες λειτουργίες!

2018-09-28T08:40:19+02:00

Η καρδιά μας είναι ένας μυς που εργάζεται ακατάπαυστα σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, χωρίς εμείς να καταβάλλουμε κάποια προσπάθεια. Κινείται δηλαδή ανεξάρτητα από τη θέλησή μας. Ακριβώς γι΄ αυτό είναι ένας πολύ

Καρδιά… Ένα όργανο με αξιοθαύμαστες λειτουργίες! 2018-09-28T08:40:19+02:00

Πελματογράφημα. Η εξέταση του μέλλοντος.

2018-09-10T10:48:46+02:00

Σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο για ορθοπεδικά και μυοσκελετικά προβλήματα αποδεικνύεται με την πάροδο του χρόνου το πελματογράφημα, το οποίο, μέσω καταγραφής της κατανομής της πίεσης που ασκείται στα πέλματα των ποδιών και της ανάλυσης της κίνησης

Πελματογράφημα. Η εξέταση του μέλλοντος. 2018-09-10T10:48:46+02:00