Πελματογράφημα. Τι είναι και γιατί πρέπει να το κάνω.

2020-01-27T11:32:50+00:00

Τι είναι το Πελματογράφημα και γιατί να το κάνετε; Κάθε πόδι μπορεί να έχει μικρές ή μεγάλες αποκλίσεις από την ορθή ανατομική του θέση και συνεπώς αποκλίσεις από τον σωστό άξονα αναβηματισμού. Ως αποτέλεσμα επηρεάζετε

Πελματογράφημα. Τι είναι και γιατί πρέπει να το κάνω. 2020-01-27T11:32:50+00:00